Home » הכל » תחזית תזרים מזומנים לניהול יעיל של העסק

תחזית תזרים מזומנים לניהול יעיל של העסק

תחזית תזרים מזומנים לניהול יעיל של העסק

יעילות העסק נקבעת לפי הפער בין ההכנסות וההוצאות.

הפער משפיע לא רק על הרווחיות של העסק אלא גם על היכולת שלו לשרוד ולצמוח.

אחת הדרכים לשפר את יעילות העסק היא באמצעות הכנת תחזית תזרים מזומנים.

תזרים המזומנים קובעי את הגמישות של העסק ואת יכולתו להתמודד עם הוצאות קבועות ומשתנות.

הבעיה היא שרוב בעלי העסקים יודעים מה כמות המזומנים שעומדת לרשותם ברגע נתון, אך לא מה תהיה כמות המזומנים בעתיד.

כאן הפתרון הוא לבצע תחזית תזרים מזומנים בצורה יעילה ויסודית.

שלבים בעריכת תחזית תזרים מזומנים

החלק הכי חשוב בכל תחזית תזרים מזומנים הוא זה שבו מעריכים את התקבולים ואת התשלומים הצפויים.

בשביל להעריך את התקבולים צריך לנתח את ההכנסות של העסק עד למועד שבו עורכים את התחזית, ולפי הנתונים האלה לנסות להעריך את ההכנסות הצפויות בהמשך.

לשם השוואה, הערכת תשלומים מתבצעת לפי ניתוח של תשלומי העסק.

יש למפות ולהבחין בין הוצאות קבועות והוצאות משתנות, או לחלק את הנתונים בתוך תחזית תזרים מזומנים להוצאות עקיפות והוצאות ישירות.

איך יודעים כמה כסף יהיה לעסק בעתיד?

ההמלצה העקרונית היא לבצע תחזית תזרים מזומנים לתקופה של בין חצי שנה לשנה.

זו תקופה שאמורה לאפשר לעסק להתנהל באופן חיובי ולמנוע ממנו לצבור חובות.

במקביל, בעלי עסקים שרוצים ליהנות מהיתרונות של תחזית תזרים מזומנים צריכים לבדוק את ההשקעות הנדרשות.

בדיקה של ההשקעות הנדרשות גם תאפשר להם לקבוע סדר עדיפויות ולהחליט האם לוותר על רכישות מסוימות.

את השלב של הערכת תזרים המזומנים הצפוי והנדרש לפעילות השקעה יש לבצע לפני פירעון הלוואות צפויות.

כך ניתן לנתח את המצב הכספי ליום הבדיקה ולזהות האם קיימות יתרות מזומנים.

עם זאת, יש להביא בחשבון שהמידע בשלב של ניתוח המצב הכספי ליום הבדיקה הוא מאזני בלבד.

המשמעות היא שמדובר במידע שנכון ליום מסוים ולא יהיה נכון ליום אחר.

בסופו של דבר, המטרה היא להשתמש במידע הקיים כדי לבצע תחזית תזרים מזומנים עתידית.

זו גם הסיבה בגללה הדגש הוא על אינטגרציה ולא על נתונים בודדים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*