Home » Uncategorized » מגדש טורבו לרכב

מגדש טורבו לרכב

מגדש טורבו לרכב

מגדש טורבו לרכב הוא למעשה מערכת שתפקידה לדחוס את האוויר בלחץ גבוה לתוך מנוע בעירה פנימית.

המטרה של מגדש טורבו היא להפיק הספק גבוה יותר מהמנוע של הרכב הפרטי, אך מבלי להגדיל את נפח המנוע.

כתוצאה מכך, מגדש טורבו לרכב מתאים למעשה לבעלי רכבים שרוצים  להפיק יותר מהרכב שלהם אך לא מעוניינים להחליף אותו בדגם עם נפח מנוע גבוה.

הדבר הכי חשוב הוא לוודא התקנה והתאמה של מגדש טורבו לרכב במכון מורשה ולהתייעץ עם אנשי מקצוע בכל מקרה של דילמה והתלבטות.

להתקנה מקצועית של המגדש יש משמעות כספית ברורה והשלכות בטיחותיות.

רק התקנה לפי הנחיות משרד התחבורה והיצרן של הרכב מאפשרות לנצל את היתרונות של מגדש טורבו בטווח הקצר והארוך.

כיצד עובד מגדש טורבו לרכב?

מדחס האוויר המכאני שבו נוהגים להשתמש בתור מגדש טורבו לרכב מורכב משתי טורבינות.

היתרון הגדול הוא שמדובר במדחסים בעלי מניפות צנטריפוגליות פנימיות שנמצאות בתוך מבנה שבלולי.

את המבנה השבלולי אפשר לזהות מתחת למכסה המנוע של הרכב והחיבור ביניהן הוא באמצעות ציר סיבובי.

מבחינה טכנית, מגדש טורבו מעניק לרכב ערך מוסף כי הצד החם שלו מותקן על צנרת הפליטה.

התקנה על צנרת הפליטה מאפשרת למגדש להיעזר בגזים החמים שנפלטים מהמנוע.

הפליטה המהירה של הגזים גורמת לסיבוב של הטורבינה החמה וזו גורמת לסיבוב של הטורבינה הקרה.

כתוצאה מכך, התפקיד של הטורבינה הקרה במגדש טורבו לרכב הוא לינוק אוויר טרי מחוץ למנוע ולדחוס אותו בחזרה אל המנוע.

במילים פשוטות אפשר לומר שהמגדש מגדיל את מאסת האוויר במנוע יחד עם הגדלת כמות הדלק לפי יחס קבוע.

בנוסף, מגדש טורבו לרכב מאפשר להגדיל את הנצילות, הגמישות וכוח המנוע בעשרות אחוזים.

בעלי רכבים שרוצים ליהנות מהיתרונות המתוארים לעיל ולהפיק מקסימום תועלת מהטורבו צריכים לוודא שהוא מותקן יחד עם האביזרים המתאימים.

רשימת האביזרים כוללת למשל מצנן ביניים שתפקידו לקרר את האוויר הנדחס ופורק עודפים שמסלק גזי פליטה.

כמו כן, צריך להשתמש בפורק לחצים כדי לסלק לחץ עודף מסעפת היניקה וממערכת השימון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*