Home » הכל » שלבים בתהליך של פינוי דייר

שלבים בתהליך של פינוי דייר

שלבים בתהליך של פינוי דייר

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם דייר שמסרב לכבד חוזה שכירות היא לפנות אותו מהבית.

פינוי דייר צריך להתבצע בליווי עורכי דין ואנשי מקצוע.

התפקיד של אנשי מקצוע הוא ללוות את בעל הנכס ולהסביר לו על המשמעויות של פינוי דייר.

באמצעות נוכחות של עורכי דין ניתן לבצע את הליך הפינוי במהירות וביעילות.

עורכי הדין גם מגנים על בעל הנכס מבחינת תביעות נגדיות ויכולים לסייע לו בהתנהלות מול הרשויות.

הנוכחות של עורכי הדין חשובה בתהליך הרגיש של פינוי דייר כי הוא כולל מגוון רחב של נושאים שאליהם צריך להתייחס.

אופציות עבור פינוי דייר

יש כמה אופציות שבהן ניתן להשתמש יחד עם עורך דין במהלך פינוי דייר.

האופציה הראשונה היא להשתמש בערבויות.

כמעט בכל חוזה שכירות סטנדרטי יש ערבויות שמוצבות על ידי המשכיר.

מטרת הערבויות היא למנוע מצב שבו הדייר לא מכבד את החוזה ולמשכיר אין כלים לפעול כנגדו.

שימוש בערבויות מייצג דרך מצוינת לפנות דייר.

הערבות הכי טובה שבעזרתה ניתן לבצע פינוי דייר היא ערבות בנקאית, אך לרוב הערבות שמבוקשת בחוזה היא שטר חוב חתום על ידי הדיירים ושני ערבים.

במקרים כאלה צריך ליצור קשר עם הערבים ולהפעיל עליהם לחץ שיעודד את השוכר להתפנות.

ניתן גם להשתמש בשירותי עורך דין ולשלוח מכתב התראה לדיירים ולערבים.

ההתראה מתייחסת לכך שבמידה והדירה לא תפונה לפי הפרטים הנקובים בחוזה, ימומשו הערבות ושטר החוב כפי שנמסרו במעמד החתימה.

חשוב להתייעץ עם עורך דין לגבי פינוי דייר בצורה הזו כי הדיירים או הערבים עשויים להגיש התנגדות בתוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה על פתיחת התיק.

מתי מגישים תביעה?

האופציה השנייה עבור פינוי דייר היא להגיש תביעה.

כאן היתרון הוא שבמקרה של זכייה יתקבל צו של בית משפט לפינוי של המושכר, אך החיסרון הוא תהליך ארוך ועיכובים.

במידה ומתקבל פסק דין גם לא ניתן לפנות את הדירה באמצעות המשטרה.

הדרך הנכונה לעשות זאת היא לפתוח תיק בהוצאה לפועל, למסור הודעה לדיירים וכ-30 ימים לפני הפינוי לפתוח תיק במשטרה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*